EcoPar

EcoPar® tillverkas av naturgas med patentsökta processer.

EcoPar® är:

  • Bättre för motorn, eftersom det inte innehåller föroreningar från råolja.
  • Bättre för miljön, eftersom utsläppen av växthusgaser minskar.
  • Bättre för hälsan, eftersom utsläpp av giftiga och irriterande ämnen minskar.

www.ecopar.se