Hyrförsäkring

Försäkra Dig säker

Genom samarbete med ett välkänt försäkringsbolag erbjuder Hyrmaskiner en hyrförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkomna genom brand, vatten, inbrott, stöld, skadegörelse eller transport.

Försäkringen gäller med allriskomfattning och med sedvanliga undantag såsom förslitning, förbrukning eller annan gradvis försämring. För att försäkringen ska gälla måste Du som kund vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka avvärja eller begränsa befarad eller inträffad skada. Vid skada till följd av brott skall Du omedelbart göra en polisanmälan.

Låg avgift och självrisk

När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan Du teckna Hyrmaskiners hyrförsäkring.

Avgiften är endast 5 % av fakturerade hyrkostnad (exkl moms) och självrisken är 0,2 basbelopp per skadetillfälle. Jämför det med 1-2 gånger basbeloppet som brukar vara vanligt. Med Hyrmaskiners hyrförsäkring slipper Du onödig oro för eventuella skador.

Om skada inträffar

  1. Vid brott skall skadan omedelbart polisanmälas.
  2. Kontakta Hyrmaskiner och uppge kund, adress, telefon kontaktman samt avtalsnummer.
  3. Redogör för skadad egendom.
  4. Lämna en beskrivning av händelseförlopp samt uppgifter om skadan.
  5. Lämna en åtgärdsbeskrivning och bifoga eventuell polisanmälan.

Miljö och kvalitet ingår i Hyrmaskiners dagliga rutiner. Gällande moms tillkommer. Med reservation  för ev. prisjusteringar.